اخبار

ا- این هفته از طرف رئیس دانشگاه یک ایمیل به همه دانشجوها زده شده بود تحت عنوان گسترش خوابگاهها. در این نامه آمده شده که دولت محلی ساسکاچوان برای ساخت یک مجموعه بزرگ خوابگاهی به دانشگاه اعتبار در نظر گرفته. ظاهراْ تا پنج سال آینده تعداد خوابگاهها دو برابر شده و تعداد دانشجوهای ساکن از ۶ در صد به ۱۵ درصد افزایش خواهند یافت.


۲- امسال قرار بود محوطه وسط دانشگاه یک زمین اسکیت رو باز درست کنند. این هفته من متوجه شدم که زمین اسکیت وسط دانشگاه آماده است. از اونجایی که این روزها هوا خوب و اغلب اوقات بهاریه زمان بسیار خوبیه برای ورزش‌های زمستانی مثل اسکی و اسکیت.

 

۳- سومین خبر اینکه هفته گذشته international week بود در دانشگاه. طی این هفته دانشجویان از کشورهای مختلف هر کدام گوشه‌ای از فرهنگ خود را ارائه می‌دادند. از ایران هم نورالله به همراهی یک دختر کانادایی-هندی مراسم تنبک‌زنی داشتند. در صورت امکان در پست بعدی فیلم اجرای تنبک نورالله را خواهم گذاشت.

 

به قلم: مریم